امام رضانين دوغوم گونو قوتلو اولسون

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن

 

امامت سماسي نين سككيزينجي پارلاق اولدوزونون دوغوم گونو قوتلو اولسون


 

 

برروي رضا شمس امامت صلوات

بر شافع ما در روز قيامت صلوات

در روز ولادتش به رسم عيدي

بفرست براين روح كرامت صلوات


قايناق : زبان و ادبيات تركان خراسان

http://salariyan.blogfa.com/post-3285.aspx


  • [ ]