توركو ديل و ايلديريقليق(زبان تركي والكترونيك)

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
توركو ديلده (درزبان تركي)       فارسي ديلده (درزبان فارسي)    آچيقلاما(توضيح)

ايلديريقليق                           الكترونيك        الكترونيك  كلمه فرنگي است

ايلدير                                    الكترون           الكترون كلمه فرنگي است

ايلديريق                                الكتريزه           الكتريزه كلمه فرنگي است

ايلديريم                                 الكتريسيته       الكتريسيته كلمه فرنگي است

ايلديريسال                             الكتريك            الكتريك كلمه فرنگي است

ايلديري پايلايان                        الكتروموتور       الكتروموتور كلمه فرنگي است

ايلديري اولچر                          الكترومتر          الكترومتر كلمه فرنگي است

ايلديري ياليتيم                         الكتروليز           الكتروليز كلمه فرنگي است

ايلديري ياليتيق                        الكتروليت           الكتروليت كلمه فرنگي است

ايلديري سيخاج                        الكتروفر            الكتروفر كلمه فرنگي است

ايلديري اولچر                      الكتروسكوپ      الكتروسكوپ كلمه فرنگي است

ايلديري بيليم                       الكتروديناميك      الكتروديناميك كلمه فرنگي است

ايله تج                                      الكترود               الكترود كلمه فرنگي است

آلقيلاجي                                   سنسور              سنسور كلمه فرنگي است

گوج تئلي                                   سيم برق            برق كلمه عربيست

توتاج                                             پريز                     پريز كلمه فرنگي است

دونج                                             دينام                   دينام كلمه فرنگي است

گوج اولچر                               دينامومتر              دينامومتر كلمه فرنگي است

گوجسل                                   ديناميك                  ديناميك كلمه فرنگي است

پارتلاق                                      ديناميت                  ديناميت كلمه فرنگي است


قايناق : تركشناسي 2
http://hunmurunu2.arzublog.com/post-51558.html  • [ ]