ژني براي نژاد وجود ندارد!

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
قايناق : " توركشناسي2" وئبلاگي
آدرئس : http://hunmurunu2.arzublog.com/post-53425.html
ژني براي نژاد وجود ندارد!
ژني براي نژاد وجود ندارد!
تازگيها حرفهاي نژادپرستانه ي زيادي ميشنوم. نه اينكه بيشتر شده، فقط نژادپرستان توانسته اند همديگر را بصورت آنلاين پيدا كنند. نژادپرستي هميشه ريشه در عدم آگاهي دارد. پس اگر موضوع نژاد برايتان جالب است يا فلان نژاد را باهوش تر و فلان نژاد را قوي تر ميدانيد، اين مطلب را كه مجموعه اي از چند جلسه كلاس دانشگاهم است برايتان بصورت خلاصه تكرار ميكنم شايد به كارتان بيايد.
در بيولوژي امروز خصوصيات و ويژگيهاي نژادي، از نظر علمي كاملا رد شده اند زيرا نژاد و رنگ پوست در زنجيره ي دي ان اي انسان وجود ندارد و در بخش كم اهميت و ثانوي قرار دارد. بله ژني براي نژاد وجود ندارد! تمامي انسانهاي كره زمين از آفريقا آمده اند. انسانهاي اوليه آفريقايي بودند و از آفريقا به ساير نقاط جهان كوچ كردند. دي ان اي شما ميتواند شباهت بيشتري به يك سوماليايي داشته باشد تا همسايه ي خودتان. رنگ پوست انسان در طول زمان و پس از كوچ انسان از بيابانهاي آفريقا به ساير نقاط جهان بنا به محيط اطراف او و نيازش به آفتاب تغيير كرده است. همانطور كه رنگ ببر در آسيا نارنجي و در سيبري سفيد است. مثلا در نقاطي كه آفتاب كم بوده، رنگ بدن انسان سفيد تر شده تا بيشتر از نور آن استفاده كند، و در نقاط گرمتر تغيير چنداني نكرده است. . خصوصياتي كه به نژادها داده ميشود، در حقيقت تاثير محيط زندگي افراد بر آنان در طول هزاران سال است و ربطي به رنگ پوست بدن ندارد. بعنوان مثال، سكنه اوليه ي آمريكا (سرخپوستان) در واقع از همان نژاد زرد يا شرق آسيايي هستند. طبق آمار ميانگين هوش در جهان، كشورهاي شرق آسيا بالاترين هوش را در كره زمين دارند. سكنه اوليه ي آمريكا دهها هزار سال پيش از طريق شمال شرقي آسيا و آلاسكا وارد قاره آمريكا شدند. اما ميانگين هوش آنان از ميانگين كشورهاي شرق آسيا پايينتر است. چون آنان در آمريكا قرار داشتند كه با تمدنها و اقوام متفاوت (هركدام با تجربيات متفاوت محيطي خود) برخوردي نداشت و در نتيجه ذهن آنان نيازي به فكر كردن به مسائل پيچيده را نداشت و زندگي آنان بسيار ساده تر از اقوامي بود كه مثلا در خاورميانه ميزيستند. به همين دليل هوش پايين تري نسبت به اقوام خود در شرق آسيا داشتند. اما امروزه ثابت شده كه ميانگين آيكيوي يك جمعيت از طريق محيط قابل افزايش است و در عرض چند نسل ميتواند رشد شگفت انگيزي داشته باشد.
اما دليل اينكه بسياري معتقدند سياهپوستان قوي تر هستند يا كم هوش تر هستند: در آمريكاي دوران برده داري، بردگان باهوش عموما به سرعت كشته ميشدند چون دردسر ساز بودند. نگاه دامداري به بردگان موجب ميشد تا اربابان، بردگان قوي تر را مجبور به جفتگيري با هم كنند. وقتي شما به طور سيستماتيك تمام هوشمندان را در يك جامعه از بين ببريد و قوي تر ها را از طريق اصلاح ﻧﺴﻞ قوي تر كنيد، چنين اتفاقي مي افتد كه شاهد هستيد. آنان در ورزش موفق هستند اما نه به اين دليل كه از ابتدا بودند، بلكه چون اصلاح ﻧﺴﻞ شده اند. اما موضوع هوش سياهان در عرض چند نسل به حال عادي بازگشته، و اكنون بزرگترين مشكل آنان وضعيت آموزشي و فقر است كه اجازه نميدهد تعداد بيشتري از سياهپوستان را درحوزه هاي آكادميك ببينيم. اما سياهپوستاني كه از نظر اجتماعي و اقتصادي در موقعيتي برابر با سفيد پوستان باشند از نظر تحصيلي به همان اندازه موفق هستند.
در واقع رنگ پوست به همان اندازه در ويژگيهاي شخصيتي شما تاثير دارد كه رنگ چشم يا رنگ موي شما.
اميدوارم اين درسهابه دردتان خورده باشد  • [ ]