امام حسین (ع) شهادتی‌نین اربعینین ایل دونومو سیزه تسلیت اولسون.

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن


امام حسین (ع) شهادتی‌نین اربعینین ایل دونومو سیزه تسلیت اولسون.
امام حسین (ع) شهادت قیرخ گونلوگونون ایل دونومو سیزه تسلیت اولسون.
سالگرد چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) بر شما تسلیت باشد.


  • [ ]