فاشیست در منطقه ما (کشتار ارامنه یا کشتار مسلمانان بی دفاع) و در دنیا

وئبلاگچی : خــــزراوغلي

+0 به يه ن
فاشیست چه فاخر و با لباس ظاهری دوستی و حق طلبی می تازد.
آدم یاد قرون وسطی در اوروپا می افتد وقتیکه کلیسا انسانها را زنده زنده در آتش می سوزاند.
امروز با سرمایه گذاری کلیساییان گروهای داعشی در سوریه چه جنایاتی که نمی کنند.
آری درست گفتم داعش و امثال آن توسط قدرتهای کلیسایی ساخته شده اند تا مسلمانان را با دستان خودشان به قتلگاه بفرستند.
این ادامه جنگهای صلیبی است که با شکل و روشی جدید پیش رو داریم.
ارامنه در منطقه قفقاز با کمک روسیه و دیگر دول مسیحی جهان در قره باغ کوهستانی هزاران نفر را به شکل فجیعی کشتار کردند و اراضی مسلمانان را اشغال نمودند.
تبلیغات وسیعی برای دروغ پراکنی میکنند.
عکسها را که میبینم به یاد قرون وسطی و تسلط کلیسا بر انسانها می افتم. زمانی را که دانشمندان را فقط به خاطر ابراز حقایق علمی زنده زنده در آتش میسوزاندند.
امروزه پاپ کاتولیکها با افاضاتی که نمود ثابت کرد که باز نیز کلیسا حقیقت را در آتش جهل می سوزاند.

بعضی عکسها آدم را به یاد آلمان هیتلری و جوانان نازیسم می اندازد.
تاریخ را ورق بزنیم و ببینیم در ایتالیا به فرمان موسیلینی چه ها کردند.
مراسمی که ارامنه فریب خورده در تهران برگزار کردند.

امروز نسل کشی توسط ارامنه فراموش میشود و تاریخ دروغینی تبلیغ میشود که انسانیت را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.
این عکسها را از سایت "عصر ایران" به آدرس http://www.asriran.com/fa/news/392910/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7

آورده ام.
  یادآور دوران فاشیست و نازیسم در اوروپا و جهان می باشد.باید گفت که فاشیستهای جلاد با فریب دنیا می خواهند دنیا را به بازی خطرناکی بکشند.
عکسهای دیگری نیز میتوان از اینترنت گرد آورد.و در پایان یاد آوری میکنم که جنایاتی که ارامنه در صد سال پیش در اورومیه سلماس و دیگر شهرهای غرب آزربایجان مرتکب شده اند ولی هیچ کجا در رسانه های جهان و رسمی ایران بدان اشاره ای هم نمی شود خود گواه دروغین بودن ادعای داشناکهای فاشیست ارمنی را ثابت میکند.
چه شده پاپ داعیه صد سال پیش را دارد ولی امروز روز را ندیده قضاوت میکند؟

عکسی از دوران نازیسم در آلمان هیتلری

عکس پایین را که خود مجموعه از عکسها می باشد را از وئبلاگ "تورکشناسی" آورده ام.
در سمت راست ارامنه را نشان میدهد و در سمت دیگر مردم مسلمان را که توسط ارامنه قتل عام شده اند را نشان میدهد.
اوروپاییان و در راس آنها پاپ‌شان نقد را ول کرده به تخیلات نسیه ارامنه باور کرده اند و یا شاید می خواهند مردم دنیا کدام را باور کنند.
یعنی به احتمالی دستان خودشان در کار است.
فجایعی را که بن لادن انگلیسی در افغانستان بباور آورد را نمی شود فراموش کرد.
جنایات هولناکی را که توسط دست پرودگان انگلیس در آفریقا بوجود آورده اند و همچنان در حال انجام است را نمی شود ندیده گرفت.
جنایاتی را که صربهای مسیحی در اوروپا (بوسنی هرزگوین) ایجاد کرده اند را نمی شود فراموش کرد. در آن موقع آیا پاپ در صفوف جلادان صربی نبوده است.
قره باغ را اصلا پاپ ندید گرفته است. بیش ازیک میلیون مسلمان هم اکنون از وطن خویش آواره شده اند. و پاپ ککش هم نمیگزد.
پاپ در چه فکری هست؟ آیا می خواهد یک قرون وسطی جدید ایجاد کند؟
جنایات مسیحی ها در قاره آمریکا را چرا بازگو نمیکند؟
پاپ دوران جدید تفتیش عقاید را درخواب می بیند. دوران طلایی کلیسا در دوران قرون وسطی.
کلیسا از ابتدا با حقیقت نا آشنا بود و همیشه دروغها را به جای حقیقت به خورد خلق‌ال... داده است. اینبار هم یک بار دیگر.

http://8pic.ir/images/cnvndwhs06elcad8888h.png

  • [ ]